Bosutinib vs. imatinib v léčbě CML: studie BELA

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

Bosutinib je v České republice dosud neregistrovaný inhibitor tyrosinkinázy Src/Abl dostupný pro perorální podání. Ve studii III. fáze BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia) byla porovnávána jeho účinnost oproti imatinibu u nemocných s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi (n = 502). Pacienti byli náhodně rozděleni k užívání bosutinibu v dávce 500 mg/den, nebo imatinibu 400 mg/den. S odstupem 12 měsíců nebyl mezi oběma rameny studie pozorován žádný rozdíl v dosažení kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) – 70 % u bosutinibu vs. 68 % u imatinibu (p = 0,6). Velká molekulární odpověď (MMR) však byla výrazně četnější u bosutinibu, a sice 41 % (95% CI: 35–47 %) vs. 27 % (95% CI: 22–33 %; p < 0,001). Ve prospěch bosutinibu svědčila rovněž kratší doba do dosažení CCyR i MMR (v obou případech p < 0,001). Při léčbě bosutinibem bylo též zaznamenáno méně případů transformace do akcelerované fáze onemocnění či blastické krize –2 % vs. 4 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky