Oxid arsenitý v léčbě skvamocelulárního karcinomu

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Oxid arsenitý byl schválen k léčbě relabující formy akutní promyelocytární leukemie. V nedávno publikované studii byl jeho účinek hodnocen rovněž v léčbě skvamocelulárního karcinomu hlavy a krku, respektive na buněčných liniích vycházejících z tohoto nádoru (SCC9, SCC25, CAL27 a FADU). Ukázalo se, že v kombinaci s cisplatinou ve vysokých dávkách působil synergicky, přičemž obě látky vyvolávaly apoptózu ve všech buněčných liniích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky