Blinatumomab: nová léčba hematoonkologických onemocnění

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Blinatumomab je slibným kandidátem pro léčbu hematoonkologických malignit vycházejících z B-lymfocytů. Vykazuje duální specificitu vůči CD19 (lokalizovaných na B-buňkách) a CD3 (na T-buňkách) a stimuluje cytotoxické T-lymfocyty, které jsou tak lépe schopné rozpoznat nádorově změněné B-lymfocyty. Látka je zamýšlena k využití v léčbě nemocných s non-hodgkinskými lymfomy, u nichž její podávání vedlo ke zřejmé regresi nádoru a v některých případech i ke kompletní remisi. V I. až II. fázi testování je její využití u nemocných s akutní lymfoblastickou leukemií, karcinomem plic či malignitami gastrointestinálního traktu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky