Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

Využití monoklonálních protilátek představuje zásadní posun vpřed ve zlepšení prognózy a kvality života nemocných s hematologickými malignitami. Brentuximab vedotin je konjugát protilátky působící proti membránově vázanému proteinu CD30 a současně má navázánu antimitoticky působící látku momethyl auristatin E (vedotin), jenž je využíván k léčbě anaplastického velkobuněčného lymfomu a Hodgkinova lymfomu. Namíření protilátky proti CD30 představuje velkou výhodu, neboť zatímco je vysoce exprimována na buňkách uvedených lymfomů, na površích zdravých buněk se vyskytuje minimálně. Třebaže samotná protilátka svojí účinností nepřesvědčila, v případě jejího konjugátu s vedotinem byl prokázán významný účinek i u pacientů s relabující formou lymfomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky