Pentamidin jako senzitizér leukemických buněk

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

Pentamidin je antiprotozoárně působící látka, která však disponuje rovněž protinádorovými vlastnostmi. V jednom z posledních čísel časopisu Leukemia Research je tak poukazováno na vztah mezi jeho podáním a inhibicí růstu lidských leukemických buněčných linií. Pentamidin senzitizuje rovněž TRAIL-rezistentní buňky K562 (TRAIL je cytokin schopný navození apoptózy selektivně v mnoha transformovaných buněčných liniích) a zvyšuje pravděpodobnost jejich apoptózy prostřednictvím aktivace kaspáz 8 a 3. Na molekulární úrovni byla prokázána zvýšená exprese DR5 na úrovni mRNA i výsledného proteinu, a naopak down-regulace antiapoptoticky působícího proteinu Mcl-1 či XIAP.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky