Nový inhibitor histondeacetylázy: MPT0E028

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Histondeacetylázy (HDAC) představují velmi zajímavou cílovou strukturu pro nově vyvíjená farmaka – jejich inhibicí zamezíme rozpletení DNA, a tedy i replikaci a transkripci, což pro buňku znamená smrt. V současnosti jsou inhibitory HDAC testovány např. u podkožního T-buněčného lymfomu. Látka MPT0E028 je nový N-hydroxyakrylamidový derivát, při jehož aplikaci byla pozorována výrazně omezená růstová aktivita buněk kolorektálního karcinomu HCT116 in vitro i in vivo. Popsána byla však rovněž inhibiční aktivita na proliferaci solidních a hematologických nádorů, a to při mikromolární koncentraci. V dosud provedených studiích se zdá být účinnější než první schválená látka s tímto mechanismem účinku, vorinostat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky