Acitretin v léčbě kožního lymfomu

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Bexaroten je jediným retinoidem schváleným Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) k léčbě kožního T-buněčného lymfomu (CTCL), léčba je však provázena četnými nežádoucími účinky. Překvapivě účinný byl v nedávno provedené studii rovněž syntetický analog tretincinu acitretin, jenž běžně moduluje proliferaci, diferenciaci a keratinizaci epidermálních buněk. Už dříve se však hovořilo také o jeho modulačních účincích na imunitní pochody. V souboru celkem 32 osob s CTCL (29 mycosis fungoides, 2 Sézaryho syndrom a 1 nespecifikovaný CTCL) byla při jeho podávání zjištěna celková odpověď u 59 % pacientů. Medián trvání odpovědi činil 28 měsíců. Nežádoucí účinky zaznamenané během léčby byly obecně mírné povahy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky