Význam kyseliny ursodeoxycholové u akutní lymfoblastické leukemie

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie

Souhrn

Kyselině ursodeoxycholové (UDCA) jsou připisovány hepatoprotektivní účinky v případě iatrogenně navozené hepatotoxicity. V prospektivní randomizované studii s dětmi (n = 39) s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) byla tato látka podávána po dobu 6 měsíců společně s chemoterapií s následným přerušením a sledováním po dobu 3 měsíců; ve druhém rameni studie byla podávána samotná chemoterapie. Léčba UDCA byla provázena zřejmým trendem ke snížení hodnot jaterních transamináz, ovšem autoři studie se jednoznačně shodují na nutnosti dalšího ověření účinku na větším souboru nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky