Lenalidomid u hematologických malignit

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie

Souhrn

Imunomodulačně působící látka lenalidomid je strukturním analogem thalidomidu, nyní běžně využívaným v léčbě myelodysplastického syndromu a mnohočetného myelomu. Tato látka je však současně testována i v léčbě chronické lymfocytární leukemie (CLL), non-hodgkinských lymfomů a konečně i v léčbě některých solidních nádorů či lymfomu z plášťových buněk. Ačkoliv je podávání lenalidomidu provázeno významným prodloužením celkového přežití v již schválených indikacích, přesný mechanismus, kterým ovlivňuje imunitní systém, není zcela objasněn. Podle výsledků preklinických a klinických studií jde však o zesílení proliferační a funkční kapacity T-lymfocytů a zesílení kostimulačních signálních cest vedoucích k aktivaci efektorových buněk a potlačení zánětu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky