Kombinovaná léčba s decitabinem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obory: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

V léčbě refrakterní či relabující formy akutní myeloidní leukemie (AML) či AML transformované z myelodysplastického syndromu (MDS/AML) byla v rámci recentní klinické studie (n = 20) sledována účinnost decitabinu v nízké dávce v kombinaci s aclacinomycinem a cytarabinem (DAA). Kompletní remise (CR) bylo dosaženo u 11 pacientů (55 %). Medián celkového přežití v celém souboru nemocných dosáhl 10 měsíců, přičemž u osob s dosaženou CR byl signifikantně delší (p = 0,01). Prokázán byl rovněž vliv léčby na signifikantní snížení úrovně metylace P15(ink4b) u osob s dosaženou CR. Léčba byla obecně dobře snášena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky