Ofatumumab v léčbě B-buněčných hematologických malignit

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie

Souhrn

Ofatumumab je první anti-CD20 monoklonální protilátka schválená pro léčbu chronické lymfocytární leukemie refrakterní vůči podávání fludarabinu a alemtuzumabu, s odkazem na příznivé výsledky studií II. fáze. Účinnost této monoklonální protilátky je však nyní hodnocena rovněž v léčbě B-buněčných non-hodgkinských lymfomů, jako jsou folikulární lymfom, difuzní velkobuněčný B-lymfom a Waldenströmova makroglobulinemie. K těmto indikacím příslušné studie stále ještě probíhají, přičemž ofatumumab je zde podáván jak v monoterapii, tak v kombinaci s chemoterapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky