Léková rezistence u nemocných s akutní leukemií

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie, Hematoonkologie

Souhrn

Otázka mnohočetné lékové rezistence způsobené efluxními systémy nádorových buněk (tzv. ABC transportéry) je klíčová pro úspěšnou léčbu. Pozornost se soustřeďuje na P-glykoprotein, MRP1 (multidrug resistance-associated protein 1), BCR (breast cancer resistance) protein aj., jejichž zvýšená přítomnost je zjišťována při cytologickém rozboru nádorové tkáně. Z dílčích studií vyplývá, že rezistence vznikající v důsledku zvýšené exprese např. P-glykoproteinu a dalších proteinů je vlastní např. doxorubicinu, vincristinu, mitoxantronu a methotrexátu. Detailní pohled na pozadí lékové rezistence u leukemie podává práce nedávno publikovaná v časopise Molecular Pharmacology.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky