Azacitidin v léčbě myelodysplastického syndromu

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie

Souhrn

Strategie léčby myelodysplastického syndromu jsou u seniorů významně odlišné než u mladších pacientů, u kterých se často pokoušíme o provedení allogenní transplantace kostní dřeně. Léčba seniorů není kurativní, ale mnohem spíše symptomatická, zaměřená na zlepšení kvality života, nebo alespoň její udržení na stávající úrovni. Významnou úlohu zde hraje látka azacitidin. Z výsledků nedávné studie AZA-001 vyplývá zřejmý přínos azacitidinu ve smyslu prodloužení přežití i zlepšení kvality života, a to za příznivého bezpečnostního profilu ve srovnání např. s cytarabinem v nízkých dávkách. Ve fázi vývoje je též perorální léková forma azacitidinu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky