Organizace a kvalita onkologické péče – KOC správná volba?

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Maligní onkologická onemocnění jsou metlou lidstva. Objevují se jako součást živého organismu a logicky se vyskytují tak dlouho, jak dlouho živý organismus existuje. Některé organismy postihují méně, jiné více. Čím složitější organismus, tím snadněji se objeví. Vzájemné křížení je přímo živnou půdou pro zvýšení pravděpodobnosti vzniku maligního bujení. V současné době je lidstvo v situaci, kdy jsou onkologická onemocnění společně s kardiovaskulárními chorobami na prvních místech co do incidence i mortality. Obecné snižování jejich výskytu se zatím většinou nedaří; snížení mortality je však reálné a lze ji ovlivnit časným záchytem a smysluplně organizovanou zdravotní péčí. Česká onkologická společnost (ČOS) se v roce 2005 začala zabývat otázkou kvality a organizace onkologické péče a po rozsáhlé diskusi navrhla pojmenování tzv. Komplexních onkologických center (KOC), tedy center, která by byla obecně lidem známá a dostupná a kde by byla zajišťována běžná i vysoce specializovaná diagnostika a léčba onkologických onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky