Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 1
RNDr. Jan Mužík 1
RNDr. Ondřej Májek 1
RNDr. Tomáš Pavlík 1
prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. 2
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. 1,3
doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 1,4
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 5
Autoři - působiště: 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
2 FN Motol, Praha
3 Masarykův onkologický ústav, Brno
4 FN Plzeň
5 VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Význam epidemiologie zhoubných nádorů urogenitálního traktu se v současnosti zvyšuje, neboť rostoucí počty nově diagnostikovaných pacientů představují značnou zátěž pro zdravotnictví vyspělých zemí. Nádory močového měchýře, ledvin a prostaty jako nejvýznamnější urologické malignity představují v ČR přibližně 14 % nově diagnostikovaných zhoubných nádorů (ZN) a podílejí se ze 3 % na celkové populační úmrtnosti.

Epidemiologické charakteristiky onemocnění nelze hodnotit bez věrohodných populačních dat. Česká republika má silnou oporu ve standardně vedeném Národním onkologickém registru (NOR), který je systematicky provozován od roku 1976 a poslední verifikovaná data jsou dostupná z roku 2007. Celkově je od roku 1976 v databázi NOR uvedeno 54 220 záznamů o nádorech ledvin, z toho 34 % bylo nahlášeno za období 2001–2007. Přehled údajů o nádorech ledvin v databázi NOR za období 2001–2007 je uveden v tabulce 1. NOR je vybaven on-line pracujícím prohlížečem dat, a čtenář tedy může další údaje dohledat na národním portálu epidemiologie nádorů www.svod.cz. Další detailní údaje jsou dostupné na specializovaném portálu UROWEB (www.uroweb.cz).

Hlavním cílem práce je shrnout epidemiologii zhoubných novotvarů ledvin v dospělé české populaci. Článek pracuje s nejnovějšími validovanými daty NOR z roku 2007 a využívá je k prezentaci významných trendů určujících současnou epidemiologickou situaci:

  • setrvale rostoucí incidence ZN ledvin a rostoucí podíl primárně zachycených méně pokročilých klinických stadií;
  • dlouhodobě stabilizovaná mortalita u ZN ledvin a prodlužující se pětileté přežití pacientů s touto chorobou;
  • rostoucí léčebná zátěž v důsledku zvyšující se incidence a prevalence;
  • rostoucí podíl ZN ledvin diagnostikovaných postupně v čase u téhož pacienta;
  • značné regionální rozdíly v incidenci a prevalenci ZN ledvin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky