Karcinom ledvin dospělých – epidemiologie, rizikové faktory a histologické třídění

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.
Autoři - působiště: Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Karcinomy ledvin (mimo pánvičku) tvoří asi 3–4 % maligních nádorů v dospělosti, ale až 80 % všech maligních nádorů ledvin. Karcinom ledviny může být v 5–10 % případů multicentrický, vzácně bilaterální (v 1–6 % případů). Muži jsou postiženi přibližně dvakrát častěji než ženy. U mužů je karcinom ledviny na čtvrtém místě za karcinomy plic, tlustého střeva a prostaty; u žen na sedmém místě. Až na výjimky se vyskytuje v dospělosti, a to nejčastěji v 7.–8. dekádě života; může mít familiární výskyt. V České republice patří incidence karcinomu ledviny k nejvyšším na světě – okolo 22 případů na 100 000 obyvatel u mužů a 11 na 100 000 obyvatel u žen. Podobné, ale poněkud nižší počty nových nádorů jsou pozorovány i v dalších zemích střední a východní Evropy. Naopak v afrických a většině asijských zemí je mnohonásobně méně častý. Rovněž mortalita karcinomu ledviny je v České republice jedna z nejvyšších, kdy dosahuje 10 na 100 000 obyvatel u mužů a 4,5 na 100 000 obyvatel u žen.

Při vzniku karcinomu ledvin hrají důležitou roli nejrůznější rizikové faktory. Týkají se především životního stylu (kouření, dietní návyky apod.), v menší míře také vlivů zevního prostředí, jako je typ zaměstnání, expozice chemickým látkám, záření a dialýza.

Prokázaným rizikovým faktorem pro vznik karcinomu ledviny je kouření.23 U těžkých kuřáků se zvyšuje riziko vzniku karcinomu ledvin 2–3krát; kouření je zodpovědné za 27–37 % karcinomů u mužů a 10–24 % u žen.24 Téměř všechny studie prokázaly jasnou souvislost obezity s renálním karcinomem, především u žen.25 Mechanismus však jasný není, i když zřejmě hrají důležitou roli hormony. Také u nemocných nadužívajících některé medikamenty je riziko vzniku karcinomu vyšší. Rizikové jsou například léky s obsahem fenacetinu a diuretika.26 Renální karcinom bývá někdy spojován s některými profesemi, u kterých jsou zaměstnanci vystaveni nejrůznějším chemickým vlivům. Uvažuje se o účinku azbestu, aromatických uhlovodíků, benzinu a dalších ropných derivátů apod. Výsledky, které by tuto souvislost potvrdily, jsou však nepřesvědčivé. Vyšší riziko bylo popsáno u ozařovaných nemocných a dále u pacientů dlouhodobě dialyzovaných, a to zejména u mužů, mechanismus vzniku je zde však nejasný. Nezanedbatelnou roli hrají také vlivy genetické, kdy jsou popisovány případy familiárního výskytu karcinomů ledvin a také vznik nádorů ledviny u von Hippel-Lindauova syndromu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky