Diagnostika nádorů ledvin

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek 1
MUDr. Michal Standara 2
Autoři - působiště: 1 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
2 Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Nádory ledvin jsou často v celém průběhu onemocnění bez průvodních příznaků. Rozšíření diagnostických zobrazovacích metod vedlo k častějšímu náhodnému záchytu asymptomatických nádorů ledvin při vyšetření pro jiné obtíže – v případě takto zachycených nádorů ledvin a nadledvin se někdy mluví o incidentalomech.

Obecně se nádor může projevovat lokálním růstem, tlakem a prorůstáním do okolních tkání, což vede k poruše jejich funkce a odpovídajícím symptomům. Jako paraneoplastické označujeme symptomy vznikající patologickou produkcí různých látek nádorem nebo atypickou reakcí těla na přítomnost nádoru.

Klasická triáda, hematurie, bolesti v bederní oblasti a hmatný tumor, je obvykle známkou pokročilosti onemocnění a setkáváme se s ní u méně než 10 % případů. V polovině případů je onemocnění provázeno makroskopickou hematurií. Přibližně u 30 % nemocných je nádor v době diagnózy již ve IV. klinickém stadiu, u 25 % jde o lokálně pokročilé onemocnění a necelá polovina má onemocnění lokalizované. Tři čtvrtiny pacientů s metastatickým onemocněním mají plicní metastázy, 20 % má metastázy v kostech, 18 % v játrech. V 8 % případů je přítomno metastatické postižení mozku a stejné procento nemocných má kožní metastázy.

Lokálně pokročilý nádor může vyvolat trombózu dolní duté žíly se vznikem kolaterálního žilního řečiště a otoky dolních končetin, může vzniknout také akutní varikokéla. Trombus v ledvinné žíle zvyšuje riziko plicní embolie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky