Chirurgická léčba nádorů ledvin

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Petr Stránský
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
MUDr. Viktor Eret
MUDr. Jiří Klečka, Ph.D.
MUDr. Tomáš Ürge, Ph.D.
Autoři - působiště: Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň

Souhrn

Chirurgický výkon je základem léčby nádorů ledvin. U lokalizovaných tumorů je v současné době hlavním trendem rozšiřování indikací pro záchovné operace (resekce) i na kategorii T1b–T2, tedy na nádory i nad 4 cm, je-li to technicky možné. Zlatým standardem však stále zůstává otevřený přístup. Dalším trendem je významné rozšiřování méně invazivních výkonů, především laparoskopie. Laparoskopická nefrektomie je zlatým standardem u nádorů kategorie T1–2, u pokročilejších nálezů je možný laparoskopický výkon po individuálním zvážení a podle možností konkrétního operatéra.

U lokálně pokročilého onemocnění s nádorovým trombem je opět nejlepší terapeutickou volbou chirurgické řešení, avšak u nádorových trombů II.–IV. stupně se jedná o technicky velmi náročné chirurgické výkony s vysokou pooperační morbiditou a mortalitou.

U generalizovaného onemocnění je v současné době upřednostňováno provedení cytoreduktivní nefrektomie před nasazením cílené biologické léčby, zvláště u pacientů v dobrém celkovém stavu a s menším objemem nádoru. Možné je též provedení chirurgické resekce omezeného počtu metastáz renálního karcinomu, přičemž prognosticky významná je radikalita resekce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky