Radioterapie karcinomu ledvin

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
MUDr. Ludmila Hynková
MUDr. Jana Zitterbartová
Autoři - působiště: Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Ledviny mohou být místem nádorů různého histologického původu. Nejpočetnější skupinu tvoří karcinomy, které vycházejí z epitelu ledvinného parenchymu. Naopak karcinomy ledvinné pánvičky a ureteru patří mezi vzácná onemocnění a představují pouze 7 % všech nádorů ledvin a 5 % nádorů z urotelu. U nádorů horních vývodných cest močových se většinou jedná o multifokální proces, přibližně u třetiny nemocných s nádory ledvinné pánvičky se vyvine karcinom močového měchýře. Nefroblastom, Wilmsův tumor, je embryonální nádor ledvin vycházející z primitivního metanefrogenního blastému. Reprezentuje asi 6 % dětských malignit, v 75 % případů se vyskytuje do pěti let věku, vrchol výskytu je mezi 3.–4. rokem věku.

Výsledky celkového přežití u dospělých pacientů se dají předpovědět na základě prognostických faktorů před zahájením léčby a z nich stanovených rizikových skupin. Motzer a spol. udávají ve své analýze 670 pacientů jako pět významných prognostických faktorů: výkonnostní stav (PS – performance status), hladiny hemoglobinu, LDH, kalcia a absenci předchozí nefrektomie (tabulka 1). Z dalších prognostických faktorů lze zmínit rozsah onemocnění, histologický typ, stupeň histologické diferenciace (grade), počet metastáz a jejich lokalizaci, úbytek tělesné hmotnosti. Pětileté přežití u metastatických nádorů ledvin je méně než 10 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky