Současné postavení cytokinové léčby v terapii karcinomu ledviny

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D. 1,2
doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc. 1,3
Autoři - působiště: 1 Oddělení klinické onkologie Oblastní nemocnice Náchod
2 Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
3 Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Souhrn

Maligní nádory ledviny představují 1–2 % všech zhoubných nádorů. V 85 % se jedná o renální karcinom, což je nádor vysoce vaskularizovaný. Je typický tím, že v jeho časných stadiích chybí varující klinické příznaky.1 V okamžiku stanovení diagnózy jsou vzdálené metastázy přítomny u 20–30 % pacientů. Po nefrektomii se až ve 30 % metastázy (především stadia T3a, b, c) objevují do dvou let. Pouze 10 % nemocných s diseminovaným onemocněním má šanci na pětileté přežití. Ovšem délka přežití může být velmi variabilní, v závislosti na různých prognostických faktorech.

Celosvětově je každoročně diagnostikováno 208 000 osob s tímto nádorovým onemocněním. Jeho závažnost dokládá i vysoká mortalita, která u metastatického renálního karcinomu (mRCC – metastatic renal cell carcinoma) činí 102 000/rok.6 V České republice je incidence RCC nejvyšší na světě, cca 2 800 pacientů. Přibližně 20 % tvoří mRCC (cca 560 pacientů + cca 200 pacientů progreduje z ostatních stadií).

Základem terapie je léčba chirurgická – nefrektomie, parciální resekce ledviny či enukleace tumoru, chirurgické odnětí resekovatelných metastáz. Karcinom ledviny neodpovídá dobře na tradiční systémovou léčbu, je chemo- a radiorezistentní, gestageny mají pouze roborující účinek. Sporadicky pozorovaná regrese metastáz po odstranění primárního tumoru přispěla k zavedení imunoterapie karcinomu ledviny, při které jsou využívány interferon-α a interleukin-2. Obě látky vykazují nízkou, ale přesto reprodukovatelnou odpověď na léčbu u 10–20 % pacientů, s tím, že dlouhodobá odpověď je pozorována u méně než 5 % pacientů. Celkové přežití nemocných s mRCC při léčbě cytokiny je přibližně 1 rok. V současnosti je na základě výsledků nových studií prosazována i do 1. linie léčba biologická.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky