Postavení biologické léčby v terapii metastazujícího renálního karcinomu – cílená léčba

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek
MUDr. Jana Halámková
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn

Adenokarcinom ledviny tvoří 2–3 % solidních nádorů dospělých a představuje kolem 90 % nádorů ledviny. Onemocnění je charakterizováno absencí časných příznaků, které by umožňovaly diagnostiku onemocnění v časnějších stadiích, rozmanitými klinickými symptomy a rezistencí k radioterapii, chemoterapii i hormonální léčbě. Určitou účinnost vykazuje imunoterapie založená na interferonu-α (IFN-α) – buď v monoterapii, nebo v kombinaci s interleukinem-2 (IL-2). Nová biologická (cílená) léčba, působící různými mechanismy, se v konečné fázi projevuje antiangiogenním účinkem a inhibicí proliferace.

Účinnost cílené léčby je prokázaná jak v 1. linii léčby, tak i po selhání imunoterapie, a bylo tak dosaženo určitého zlepšení léčebných výsledků u pokročilého nádoru ledviny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky