Racionální sekvenční léčba generalizovaného světlobuněčného nádoru ledvin

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN a LF UK, Plzeň

Souhrn

Česká republika se v incidenci zhoubných novotvarů již dlouho udržuje na předních místech v Evropě. Ovšem jen u dvou diagnóz dosahuje naprostého prvenství, a to u karcinomu kolorekta u mužů a karcinomu ledviny. Pokud však vítězíme u kolorektálního karcinomu o prsa, pak naše trpké vítězství v incidenci karcinomu ledviny je o několik koňských délek.

Maligní nádory ledvin tvoří 1–3 % všech zhoubných novotvarů, přičemž incidence tohoto onemocnění dosahuje svého vrcholu mezi 40. a 60. rokem věku. Běžný světlobuněčný karcinom tvoří 70 % všech nádorů ledviny, u mužů se vyskytují zhoubné nádory ledviny dvakrát častěji než u žen. Toto onemocnění je často spojeno s chromosomálními aberacemi, delece krátkého raménka třetího chromosomu se vyskytuje u karcinomů ledviny sdružených s von Hippel-Lindauovou chorobou. V roce 2007 byla incidence zhoubných nádorů ledviny mimo pánvičku v České republice 26,92 a mortalita činila 11,55. V absolutních číslech bylo v roce 2007 hlášeno 2 795 těchto nádorů, zemřelo 1 199 nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky