Nákladová efektivita biologické léčby metastazujícího karcinomu ledviny

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA), Praha

Souhrn

Karcinom ledviny je nádorovým onemocněním s poměrně špatnou prognózou – pětileté přežití pacientů ve stadiu IV je v rozmezí 10–20 %. Základem léčby je chirurgické odstranění nádoru, nicméně asi třetina pacientů má v okamžiku stanovení diagnózy vzdálené metastázy. V takovém případě je léčbou volby podávání interferonu-α a interleukinu – samostatně, nebo v kombinaci. Tato terapie je však spojena jen s nízkou terapeutickou odpovědí (do 10 %) a vede k mediánu přežití od 12 do 17,5 měsíce, navíc při poměrně vysoké toxicitě.

Incidence a mortalita v letech 2000 až 2005 je uvedena v tabulce 1. Lze pozorovat meziroční nárůst 3,4 %, se kterým je možné počítat i pro následující roky.

Náklady na karcinom ledviny mají ve vyspělých zemích stoupající tendenci, protože incidence tohoto typu nádoru stále vzrůstá (v USA za 20 let o 35 %). V práci Langa z roku 2007 byly náklady na tuto diagnózu v USA vyčísleny na 4,4 miliardy USD (ceny roku 2005). Drtivou většinu nákladů představovaly přímé zdravotní náklady (92,4 %), nepřímé náklady (ztráta produktivity) činily 7,6 %. Největší nákladovou položkou byla nemocniční péče (42,1 %). Studie také ukázala, že vzhledem k nejvyšší prevalenci a očekávané délce života jsou nejvyšší náklady vynaloženy na pacienty s lokalizovaným onemocněním v době diagnózy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky