Budoucnost léčby renálního karcinomu

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Kateřina Kubáčková
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddûlení FN Motol, Praha

Souhrn

Začátek 21. století můžeme charakterizovat jako éru cílené protinádorové léčby. Výsledky základního výzkumu v oblasti molekulární biologie a genetiky vedly k poznání mechanismů objasňujících principy maligní transformace a nádorového růstu. Tím se otevřely možnosti vývoje léčivých přípravků ovlivňujících vitální mechanismy nádorových buněk.

Renální karcinom patří mezi chemorezistentní nádory, pro které kliničtí onkologové měli až do poslední doby velmi omezené možnosti léčby. V současné době se ale i tento typ vzácného nádoru dostává do popředí zájmu vývoje nových protinádorových molekul.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky