Principy léčby myelodysplastického syndromu

Monografie: Myelodysplastický syndrom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Jaroslava Voglová
Autoři - působiště: II. interní klinika – oddělení klinické hematologie LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Myelodysplastický syndrom (MDS) zahrnuje heterogenní skupinu poruch krvetvorby, pro které je typická klonalita, neefektivní hematopoeza a sklon k transformaci do akutní leukemie. Diferenciace a maturace klonu buněk je částečně zachována, neefektivní krvetvorba vede k dysplastickým změnám krvinek; projevuje se zpravidla zvýšenou buněčností kostní dřeně a cytopenií v periferní krvi. Nemocní se liší počtem a tíží cytopenií a průběhem choroby. MDS může mít průběh zcela indolentní, kdy nemocní dosahují téměř normální očekávané délky života a není u nich potřebná žádná léčba. Druhým extrémem jsou nemocní, u nichž MDS během několika málo měsíců transformuje do akutní leukemie.

V posledních letech se léčebné možnosti pro nemocné s MDS významně rozšířily. Vedle tradičně používané podpůrné léčby, cytostatik, imunosupresiv a transplantace krvetvorných buněk (TKB) s ablativními přípravnými režimy se objevily nové léky a terapeutické postupy, které mohou ovlivnit přirozený průběh choroby a prodloužit přežití. K novinkám v léčbě MDS patří hypometylační látky azacitidin a decitabin, lenalidomid, chelatační látky a TKB s redukovanými přípravnými režimy. Každý z výše uvedených léků a postupů je určen pro specifickou skupinu nemocných. Nevhodná indikace intenzivní léčby s vysokým rizikem komplikací u MDS s indolentním průběhem může pacienta poškodit. Proto v současné době ještě více nabývá na významu přesná diagnostika a klasifikace MDS, včetně stanovení rizika dle prognostických indexů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky