Současná doporučení v chelatační léčbě

Monografie: Myelodysplastický syndrom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Anna Jonášová
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Myelodysplastický syndrom (MDS) je klonální onemocnění hemopoetické tkáně. Zahrnuje heterogenní skupinu onemocnění, pro něž je charakteristická diskrepance mezi bohatou krvetvorbou a periferní pancytopenií jako následek inefektivní hemopoezy s klinickými projevy anemie, infekce a krvácením. Možná je transformace do akutní leukemie.

Nemocné s MDS dělíme s ohledem na terapeutické intervence na vysoce a nízce rizikové za pomoci mezinárodního prognostického skórovacího systému IPSS (International Prognostic Scoring System), nověji WPSS (WHO-based Prognostic Scoring System). Právě nemocní s nízkým rizikem jsou pacienti s pravděpodobným dlouhodobým přežíváním (10 i více let). Hlavním problémem těchto nemocných je více či méně symptomatická anemie. Přes 90 % nemocných s MDS trpí anemií, z toho 50–60 % má anemii těžkou. Téměř 80 % pacientů v průběhu svého onemocnění dostává krevní převody a asi u 40 % nemocných jsou bohužel transfuze jedinou možnou terapií. Každá transfuzní jednotka (TU) představuje přísun asi 200–250 mg železa (Fe), což při denní exkreci Fe asi 1–1,5 mg a nutnosti opakovaných převodů krve vede nevyhnutelně k hromadění Fe v organismu (obrázek 1 a 2).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky