Léčba nemocných s myelodysplastickým syndromem s nižším rizikem – imunomodulační léčba lenalidomidem

Monografie: Myelodysplastický syndrom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Libor Červinek
Autoři - působiště: Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN, Brno

Souhrn

Léčba pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) nízkého rizika (0 nebo střední-1 podle mezinárodního prognostického skórovacího systému – IPSS) je komplexní a přizpůsobená individualitě každého pacienta.

Z léčebných možností pro tyto pacienty jsou k dispozici:1

  1. léčba podpůrná (transfuze erytrocytů a trombocytů, chelatační léčba při přetížení železem, léčba antimykotiky a antibiotiky);
  2. léčba růstovými faktory (erytrocyty stimulující proteiny, granulocyty stimulující proteiny);
  3. imunosupresivní léčba (podání antithymocytárního globulinu v kombinaci s cyklosporinem);
  4. imunomodulační léčba – lenalidomid;
  5. v indikovaných případech allogenní transplantace kostní dřeně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky