Současné přístupy v léčbě nemocných s MDS s vyšším rizikem

Monografie: Myelodysplastický syndrom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Anna Jonášová
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Myelodysplastický syndrom (MDS) představuje heterogenní skupinu klonálních chorob hemopoetické kmenové buňky charakterizovaných inefektivní hemopoezou, periferní cytopenií, morfologickou dysplazií a nebezpečím transformace do akutní myeloidní leukemie (AML). MDS, zvláště méně pokročilé formy, jsou vlastně premaligním onemocněním. Incidence, která se obecně pohybuje kolem 3,5–4/100 000 za rok, s věkem významně stoupá. U osob nad 60 let je pak 30/100 000, což činí MDS jednou z nejčastějších hematologických malignit v této věkové kategorii. MDS se dělí do 5 či 8 podskupin (podle klasifikace FAB či WHO), které se liší prognózou, celkovým přežíváním a četností transformací do AML. Co se týče rizika progrese a přežívání, je onemocnění stratifikováno podle IPSS (International Prognostic Scoring System) či nověji WPSS (WHO-based Prognostic Scoring System) do skupin s nízkým, středním a vysokým rizikem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky