Transplantační léčba pacientů s myelodysplastickým syndromem

Monografie: Myelodysplastický syndrom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Markéta Marková, CSc.
Autoři - působiště: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Souhrn

Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní skupina onemocnění vznikajících jako klonální porucha krvetvorby, jež je důsledkem časné mutace postihující hemopoetické progenitory. Průběh onemocnění se u jednotlivých pacientů liší – od dlouhotrvajících nevýznamných změn v krevním obraze až k rychle progredujícímu onemocnění časně se transformujícímu do sekundární akutní myeloidní leukemie, či na druhou stranu k selhání kostní dřeně. Onemocnění většinou postihuje starší osoby, medián věku při stanovení diagnózy je kolem 70 let, ale vyskytuje se i u mladších pacientů, včetně dětí. Zatímco u osob mladších 50 let je incidence 0,5 na 100 000 obyvatel, roste s věkem až na 89 na 100 000 u obyvatel starších 80 let. Současný přístup k léčbě MDS se odvíjí jak od charakteru a typu onemocnění, tak od celkového stavu pacienta a zahrnuje širokou škálu možností od podpůrné léčby přes stimulaci hemopoezy růstovými faktory, imunosupresivní léčbu, nízkodávkovanou chemoterapii až po klasickou chemoterapii analogickou léčbě akutní myeloidní leukemie. V poslední době se otvírají ještě další léčebné možnosti s využitím jednak anti-angioneogenetických vlastností, jednak omezení vyhasínání funkce některých tumor-supresorových genů cestou blokády hypermetylačních procesů a inhibice aktivity histondeacetylázy. Přesto, že lze jak již zmíněnou klasickou chemoterapií, tak i novými léky dosáhnout remise onemocnění, činí medián přežití techto nemocných 10–16 měsíců. Proto zůstává v současné době allogenní transplantace hemopoetických buněk nadále jediným možným kurativním postupem.

Bohužel i s použitím tohoto poměrně agresivního přístupu je transplantací dosahováno příznivých výsledků pouze u přibližně poloviny pacientů. U zbývající poloviny selhává léčba buď na vysoké peritransplantační mortalitě, nebo na relapsu onemocnění. Přesto se věkový limit pacientů indikovaných k transplantaci stále posouvá.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky