Gastrointestinální stromální tumor – epidemiologie a charakteristika

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole, Praha

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je nejčastější mezenchymální nádor gastrointestinálního traktu. V minulosti, kdy ještě nebyla jasně definována jejich klasifikace, byly tyto tumory často zařazovány mezi benigní či maligní tumory z hladké svaloviny (leiomyomy, leiomyoblastomy, leiomyosarkomy) nebo mezi neurogenní tumory či schwannomy.

V posledních přibližně 15 letech je všeobecně přijímána klasifikace GIST s přesně definovanou imunohistochemickou charakteristikou, morfologickou klasifikací a lokalizací. GIST jsou mezenchymální tumory s vřetenobuněčnou nebo epiteloidní morfologií. Nejčastěji jsou lokalizovány v gastrointestinálním traktu (žaludek, tenké střevo, rektum nebo jícen), vzácnou primární lokalizací je mezenterium nebo omentum. Definovaným molekulárním markerem je KIT protein – tyrosinkinázový receptor (známý jako c-Kit receptor) a PDGFRA.

Dříve byly GIST špatně diagnostikovány a mylně zařazovány do jiných nosologických jednotek malignit. S rozvojem imunohistochemické diagnostiky výrazně poklesl počet případů „GIST-like" tumorů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky