Chirurgická léčba pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Mgr. Petr Kysela. Ph.D. *
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. *
MUDr. Ivo Novotný **
Autoři - působiště: * Chirurgická klinika LF MU a FN, Brno
** III. interní hepatogastroenterologická klinika LF MU a FN, Brno

Navzdory úspěchům léčby tyrosinkinázovými inhibitory a dalším pokrokům v biologické léčbě nádorů (inhibitory IGFR1, inhibitory mTOR, inhibitory histondeacetylázy, inhibitory heat shock proteinu 90, inhibitory proteasomu aj.) je jedinou šancí na potenciálně úplné vyléčení pacientů s gastrointestinálními stromálními tumory kompletní chirurgická resekce ve zdravé tkáni (tzv. R0 resekce – s mikroskopicky intaktními resekčními okraji). Rozlišujeme ještě R1 resekci makroskopicky kompletní, ale s mikroskopickým postižením resekčních okrajů, a R2 resekci, kdy zůstávají makroskopické zbytky nádoru v těle pacienta. Přestože i R1 resekce může mít v dnešní době kurativní potenciál, je třeba se vždy snažit o R0 resekci. V určitých případech může mít pro pacienta význam i R2 resekce, často označovaná jako debulking nádoru, pokud není možná R0 resekce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky