Adjuvantní terapie imatinibem u gastrointestinálních stromálních tumorů

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Michaela Zezulová
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumor (GIST) je jedním z nejčastějších mezenchymálních tumorů gastrointestinálního traktu (GIT). Obecně je to však tumor velmi vzácný, tvoří pouze asi 2–5 % všech gastrointestinálních malignit. Tyto nádory byly poměrně dlouho mylně zařazovány mezi leiomyocelulární nádory. Název „gastrointestinální stromální tumor" použili až v roce 1983 Mazur a Clark – do této doby byly GIST označovány jako leiomyosarkomy, bizarní leiomyomy a jiné.

Roční incidence je odhadována na přibližně 10 až 20 případů na 1 milion obyvatel. Skutečná incidence ale může být vyšší – což lze částečně vysvětlit neustálým zdokonalováním laboratorních a jiných diagnostických metod. Průměrný věk při stanovení diagnózy je 60 let. Vzácně se tyto nádory vyskytují u mladých dospělých, a u dětí jsou zcela ojedinělé.

V lokalizaci GIST dominuje žaludek (literatura uvádí cca 60–70 %), dále tenké střevo (asi ve 20–25 %), tlusté střevo (kolem 5 %) a jícen (méně než v 5 %). Ojediněle se GIST může nacházet mimo trávicí trubici (v literatuře jej lze nalézt pod pojmem EGIST, tzn. extragastrointestinální stromální tumor), a to v retroperitoneu, na omentu a v mezenteriu, dále také v močovém měchýři,6 vagině7 či prostatě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky