reGISTer – klinický registr českých a slovenských pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.
ing. Petr Brabec
Autoři - působiště: Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Souhrn

Navzdory nepříliš vysoké incidenci se gastrointestinální stromální tumory (GIST) během posledních přibližně deseti let dostaly do popředí zájmu výzkumníků i lékařů. Lze to připsat především objevu mechanismu jejich vzniku,1,2 sjednocení klasifikace a diagnostiky,3 a v neposlední řadě rozvoji biologické léčby nádorových onemocnění. Díky tomu jsou k dispozici četné národní a mezinárodní epidemiologické studie i informace o vývoji výsledků v léčbě pacientů. Například incidence onemocnění vzrostla během této doby v Evropě nebo USA několikanásobně, což lze přičítat především konsenzu v diagnostice GIST v roce 2002.3 Analýzy epidemiologie i léčebných výsledků na populační úrovni nejen v oblasti onkologie značně usnadňují klinické registry – databáze pacientů s určitou diagnózou či léčených určitým lékem. Vznik takových registrů pro GIST byl vzhledem k předchozí nejednosti v diagnostice možný až během posledních několika let. Jedním z nich je i projekt „reGISTer" (http://gist.registry.cz/) – registr českých a slovenských pacientů s onemocněním GIST, jehož činnost byla zahájena v roce 2006.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky