Mezioborová spolupráce při diagnostice, léčbě a dispenzarizaci pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole, Praha

Souhrn

Většina pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) netrpí specifickými varovnými známkami, ale přichází často s nespecifickými obtížemi, jako jsou chronické bolesti břicha, hubnutí, nechutenství, chronická nauzea, anemie, meléna. Iniciální provedená vyšetření (gastroduodenoskopie) končí často negativním nálezem pro dominující extraluminární růst GIST. Invaze do lumen je většinou až druhotná a pozdní. Trvá-li podezření na tumor, je nutno pamatovat na indikaci endosonografického vyšetření žaludku a pochopitelně je vhodné doplnit sonografické či CT vyšetření břicha a pánve.

Při podezření na intramurální proces je nutné na GIST pamatovat i tehdy, jsou-li výsledky biopsie negativní, a je doporučeno oslovit břišního chirurga a onkologa.

Role gastroenterologa je v diagnostice nezastupitelná – s pacienty s GIST přichází jako první do styku a může proces diagnostiky tumoru značně urychlit. Následná resekce je u pacientů s nemetastatickou formou tumoru s velikostí nad 2 cm indikována vždy, a není tedy chybou provést resekci při silném podezření na tumor, a to i při negativním výsledku histologie intramurálního tumoru. Endoskopisté mohou u pacientů s většinou náhodně zachycenými tumory pod 2 cm vyčkat s indikací resekce, a tak zabránit případné peri- a pooperační morbiditě pacientů. Proces je pak vhodné endosonograficky kontrolovat v intervalech 6–12 měsíců. Při neměnící se velikosti se mohou intervaly kontrol dále prodlužovat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky