Pacienti s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem léčení biologickou terapií

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole, Praha

Pacientka – žena, narozena 1936. Od roku 1999 pacientka trpěla bolestmi v pravém podžebří. V říjnu 2000 podstoupila lékařské vyšetření a byl jí diagnostikován obrovský tumor 170 x 125 x 110 mm vycházející z prepylorické oblasti žaludku a vyklenující se do levého jaterního laloku.

22. 11. 2000 byla provedena biopsie pod CT kontrolou. Histologické vyšetření získaného vzorku ukázalo fascikulárně uspořádaný gastrointestinální stromální tumor (GIST) silně exprimující receptory C-KIT (CD117) a CD34; negativní aktin, desmin a S-100. V prosinci 2000 chirurg zhodnotil nález jako inoperabilní. Pacientka byla pouze dispenzarizována, chemoembolizaci odmítla, k tlumení chronických bolestí byly podávány metamizol/ pitofenon/fenpiverin (Algifen) a dihydrokodein 90 mg.

29. 10. 2002 byla zahájena léčba imatinibem (Glivec) v dávce 400 mg/den – v té době byl imatinib poprvé dostupný. Léčbu imatinibem snášela pacientka bez obtíží, objevily se jen obvyklé periorbitální otoky 1. stupně a vyvinula se asymptomatická hypokalemie 1. stupně.

Při vyšetření v listopadu 2003 byl tumor zmenšen na 120 x 100 x 95 mm, bez vzdálených metastáz, a chirurg jej hodnotil nadále jako inoperabilní. Analgetika byla vysazena v prosinci 2002, za 6 týdnů po zahájení léčby imatinibem, bolesti zcela ustoupily.

V červnu 2003 byl tumor zmenšen na 95 x 88 x 75 mm, nadále bez vzdálených metastáz, chirurg jej hodnotil i nadále jako inoperabilní, resp. doporučil vyčkat dalšího předpokládaného zmenšení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky