Významná účinnost imatinib mesylátu u gastrointestinálního stromálního tumoru s multiorgánovým metastatickým postižením

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Hematologie, Onkologie
Autoři: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Chirurgická léčba představuje jedinou kurativní léčbu gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST). Metastatická choroba postihuje především játra, omentum a peritoneum. Poskrovnu jsou tyto metastázy doprovázeny pánevní a intraabdominální lymfadenopatií nebo přítomností metastáz v plicích. Taktéž jsou popisovány sporadické případy metastazování do skeletu.

V léčbě generalizovaného onemocnění chemoterapie nevedla ke statisticky významnému prodloužení přežití nemocných v porovnání s podpůrnou léčbou. Obrat k lepšímu do tohoto terapeutického nihilismu přinesly až inhibitory tyrosinkináz – imatinib mesylát (Glivec) a sunitinib malát (Sutent).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky