Eskalace dávky imatinib mesylátu v léčbě gastrointestinálního stromálního tumoru po iniciální progresi onemocnění

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Imatinib mesylát (IM – Glivec) svými jedinečnými účinky významně zlepšil prognózu nemocných s metastatickým či lokálně pokročilým inoperabilním gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST). V současnosti dostupné údaje obecně ukazují na to, že dávka nižší než 300 mg je na dosažení kompetitivní inhibice receptoru TK příliš malá a neměla by být v klinické praxi používána. V léčbě pacientů s metastatickým onemocněním nebo neresekovatelným nádorem je třeba podávat denní dávku 400 mg, popřípadě vyšší, u pacientů s primární nebo sekundárně vzniklou rezistencí na imatinib. Všeobecně se při terapeutickém selhání iniciální dávky nebo při suboptimální léčebné odpovědi doporučuje dávku eskalovat na 800 mg/den v případě, že pacient denní dávku 400 mg dobře snášel. V současnosti je doporučeno podávat imatinib po dobu trvání léčebné odpovědi, to znamená při dosažení kompletní či parciální remise onemocnění, ale i při stabilizaci onemocnění, neboť opakovaně byla prokázána reaktivace nemoci po zastavení terapie imatinibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky