Kazuistika pacientky s gastrointestinálním stromálním tumorem

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Michaela Zezulová 1
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 1
MUDr. Hana Študentová 1
MUDr. Radim Formánek 2
Autoři - působiště: 1 Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Pacientka, rok narození 1928, začala přibližně od jara 2008 z plného zdraví najednou pociťovat bolesti břicha, zprvu intermitentního charakteru a mírné intenzity. Později se však bolesti stávaly stále častějšími a intenzivnějšími. Současně se přidaly pocity plnosti zejména po jídle, mohla jíst jen menší množství jídla. Nejprve vyčkávala, zda obtíže neodezní samy, následně při jejich zhoršení navštívila praktického lékaře a jeho prostřednictvím byla dále vyšetřována.

Z onkologického hlediska pozitivní rodinná anamnéza – otec pacientky zemřel ve věku 75 let na hepatocelulární karcinom. V osobní anamnéze je z pohledu onkologa důležitá zejména malignita prsu, diagnostikovaná v roce 2003; v lednu 2003 byla provedena kvadrantová resekce a revize axily vlevo. Histologicky byl nález hodnocen jako adenokarcinom, dle TNM klasifikace pT2N1M0, stadium IIB. Současně byl proveden i průkaz hormonálních receptorů s výsledkem ER 60 % slabě pozitivní, PR 80 % pozitivní. Pacientka absolvovala následně v období srpen–říjen 2003 pooperační radioterapii na oblast jizvy a hrudní stěny. Dále následovala adjuvantní chemoterapie režimem CMF (cyclophosphamid + methotrexát + 5-fluorouracil) a poté hormonální terapie tamoxifenem (Tamoxifen), která trvá dosud.

Z dalších chorob u pacientky nebyla zjištěna závažnější interní či jiná onemocnění, je sledována a léčena pro hypertenzi, podstoupila operaci katarakty, jinak je v podstatě bez větších zdravotních obtíží.

Pacientka pravidelně užívá následující medikaci: tamoxifen (Tamoxifen tbl.) 10 mg 1–0–1, allopurinol (Milurit tbl.) 100 mg 1–0–1, naftidrofuryl (Enelbin tbl.) 100 mg 1–0–1, omeprazol (APO-OME tbl.) 20 mg 1–0–1, furosemid (Furorese tbl.) 40 mg 1–0–0, digoxin (Digoxin tbl.) 0,125 mg 1/2–0–0 ob den, spironolacton (Verospiron tbl.) 25 mg 1–0–1.

Z dalších anamnestických údajů jen ve zkratce – nyní důchodkyně, dříve pracovala jako skladnice, po celý život nekuřačka, alkohol pije příležitostně minimálně, alergie se dosud žádná neprojevila.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky