Biologická léčba HER2-pozitivních nádorů v roce 2010 a 2011

Monografie: Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Autoři - působiště: Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a KOC Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn

Jsou tomu již dva roky, kdy bylo vydáno speciální číslo Farmakoterapie věnované biologické léčbě karcinomu prsu. Vzhledem k tomu, že se toto číslo setkalo s mimořádným ohlasem, a také proto, že za dva roky přibylo mnoho nových informací, rozhodli jsme se vydat nové speciální číslo tohoto časopisu. Jeho zaměření je tentokrát poněkud jiné, budeme se věnovat léčbě HER2-pozitivních solidních nádorů. V jednom čísle se tak ocitají články věnované dvěma zdánlivě nesouvisejícím onemocněním – karcinomu prsu a karcinomu žaludku. Společným jmenovatelem těchto dvou rozdílných onemocnění je však skutečnost, že část těchto nádorů vykazuje HER2-pozitivitu, a tyto nádory proto reagují na léčbu blokující receptor HER2.

Zařazení trastuzumabu nebo lapatinibu do léčby nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu je dnes standardem a mohlo by se zdát, že není o čem diskutovat. Avšak již odpověď na otázku, zda je léčba nabídnuta skutečně všem nemocným, u kterých je indikována, není jednoduchá.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky