Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010–2011

Monografie: Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 1
RNDr. Ondřej Májek 1
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. 1
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. 2
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 3
doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 4
RNDr. Jan Mužík 1
Mgr. Jana Koptíková, Ph.D. 1
ing. Petr Brabec 1
ing. Pavel Kožený, Ph.D. 5
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 6
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 7,8
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 2,9
Autoři - působiště: 1 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
2 Masarykův onkologický ústav, Brno
3 Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
4 Fakultní nemocnice Plzeň
5 Národní referenční centrum, Praha
6 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
7 Fakultní nemocnice Hradec Králové
8 Společnost českých patologů ČLS JEP
9 Česká onkologická společnost ČLS JEP

Souhrn

Epidemiologická zátěž zhoubnými nádory ve většině vyspělých zemí trvale narůstá, což logicky zvyšuje tlak na finanční zabezpečení zdravotní péče. Stále častěji se objevují zprávy, že nároky tohoto segmentu zdravotní péče se dostávají až na samotnou hranici finančních možností i velmi vyspělých ekonomik. Za těchto okolností nabývají data pro plánování a optimalizaci potřebné péče na strategickém významu. Musí jit ovšem o data komplexní, pokrývající všechny oblasti onkologické péče – od preventivních programů přes populační hodnocení až po analýzy kvality a výsledků léčby.

Česká republika disponuje konsolidovaným sběrem demografických dat a dlouhodobě vede Národní onkologický registr (NOR) se 100% pokrytím všech onkologických diagnóz a celé populace. Reprezentativní data umožňují hodnotit onkologickou zátěž, analyzovat dlouhodobé trendy, prevalenci dle klinických stadií a úspěšnost včasného záchytu onemocnění. NOR vytváří zázemí pro realizaci doporučení Rady Evropské unie z 2. 11. 2003 o implementaci programů prevence zhoubných nádorů. Populační data tak napomáhají řídit projekty zaměřené na boj proti nádorovým onemocněním na jejich samotném počátku. Avšak samotná – byť intenzivní – podpora prevence nestačí, stejně důležitá je optimalizace léčby již diagnostikovaných onemocnění. Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS) dlouhodobě vede sadu klinických registrů, které monitorují v současnosti silně diskutovanou oblast protinádorové terapie monoklonálními protilátkami a cílenými nizkomolekulárními kinázovými inhibitory. Doplníme-li tato klinická data znalostí epidemiologické zátěže, získáváme cenné údaje pro analýzy dostupnosti a distribuce péče mezi různými regiony a skupinami pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky