Novinky v histopatologickém vyšetřování karcinomu prsu

Monografie: Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Jan Laco, Ph.D.
MUDr. Eva Hovorková
MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.
Autoři - působiště: Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Morfologické vyšetření a z něho vzešlá histopatologická diagnóza, zahrnující určení biologické povahy a přesného morfologického typu nádoru, stupně diferenciace (grade) a stupně pokročilosti (stage), je již po mnoho desetiletí zlatým standardem a jedním z klíčových parametrů, od kterých se odvíjí další léčebný postup u nemocných s jakýmkoliv nádorovým onemocněním. Poměrně nedávno byly u celé řady maligních nádorů tyto základní hodnocené parametry dále rozšířeny o výsledky mnoha různých doplňkových speciálních vyšetření, zejména z oblasti imunohistochemie a molekulární biologie. Toto platí také pro nejčastěji se vyskytující maligní novotvar u žen, karcinom prsu.

Pro svůj zásadní význam při volbě optimálního terapeutického postupu jsou dnes do diagnostického standardu zahrnuty výsledky vyšetření exprese hormonálních receptorů (estrogenových a progesteronových), proliferačních markerů (v dnešní době takřka výhradně antigenu Ki67) a některých onkoproteinů (p53 či HER2/neu). Zejména otázky kolem vyšetřování posledně jmenovaného receptoru jsou v naší i světové literatuře velmi diskutovány.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky