Trastuzumab v terapii pokročilého karcinomu prsu

Monografie: Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni a KOC FN, Plzeň

Souhrn

Cílená léčba je v posledních měsících velice sledovanou záležitostí. Na jednu stranu přibývají nové důkazy o její účinnosti u celé řady nádorových onemocnění – především u hematologických malignit, na straně druhé však u řady již zavedených léčiv vyvstávají pochybnosti, zda se jedná o léčbu skutečně nákladově efektivní. Některé z léků se tak nacházejí na samotné hranici, kdy je vhodné a účelné tuto terapii zvažovat velice obezřetně, protože přínos s touto léčbou souvisící neodpovídá tomu, co bychom od ní očekávali. To se však netýká trastuzumabu (Herceptin) v terapii karcinomu prsu, třebaže i v tomto případě je celá řada nejasností.

Mezi ně patří například ne zcela jasný mechanismus působení. Je pravda, že primárním místem zásahu je extracelulární doména receptoru HER2, ovšem účinnost léčiva i u pacientek s nádory HER2-negativními zařazených nesprávně do původních studií – podle zatím nepublikovaných údajů minimálně srovnatelná s populací pacientek s nádory HER2-pozitivními (i když je zatím doporučeno k této skutečnosti nepřihlížet) – naznačuje, že hlavní cesta nebo cesty účinku trastuzumabu mohou být spíše jinde. Tomu by mohlo nasvědčovat i to, že lapatinib jako duální inhibitor (kromě HER2 je cílen také na receptor HER1) nemá žádné doklady o vyšší účinnosti vlivem kompletnější blokády receptorů rodiny HER. V adjuvantním podání není známa ani optimální doba trvání léčby, která se pohybuje od několika týdnů po jeden rok, když výsledky dvouleté aplikace ve studii HERA jsou teprve očekávány.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky