Adjuvantní radioterapie a trastuzumab u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu

Monografie: Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. David Feltl, Ph.D.
Autoři - působiště: Radioterapeutická klinika FN, Ostrava

Souhrn

Záchovná operace prsu je již řadu let zlatým standardem chirurgické léčby časného karcinomu prsu. Až na vzácné výjimky je pooperačně vždy indikována radioterapie a v závislosti na dalších prognostických faktorech velmi často i adjuvantní chemoterapie. Je-li indikováno užití obou adjuvantních léčebných modalit, nastává problém jejich optimální sekvence. Obě modality by měly být užity co nejdříve: radioterapie kvůli časné likvidaci mikroskopické lokální choroby, chemoterapie k eliminaci případných mikrometastáz. Současná aplikace radioterapie a chemoterapie však zvyšuje akutní toxicitu, zejména hematologickou a kožní, částečně i kardiální. 1,2 V současnosti se celosvětově preferuje užití chemoterapie jako první adjuvantní léčby, po níž následuje radioterapie. Jde však spíše o empirii než o vědecky podloženou léčebnou sekvenci: data z randomizovaných klinických studií neprokazují vliv sekvence radioterapie a chemoterapie na přežití či lokální kontrolu. Je ale velmi důležité s léčbou neotálet – současná doporučení stanovují nejzazší termín zahájení radioterapie 7 měsíců po operaci, pokud je nejprve podávána adjuvantní systémová léčba, a 8 týdnů po operaci v případě, že je radioterapie indikována jako první.

Ať už je pořadí adjuvantní léčby jakékoliv, obě léčebné modality trvají omezenou dobu: chemoterapie 4–6 měsíců, radioterapie 6–7 týdnů, jedna tudíž může navazovat na druhou bez kompromisů. U časných HER2-pozitivních karcinomů se ovšem situace komplikuje, protože novým standardem adjuvantní léčby je kromě radioterapie a chemoterapie i roční podávání monoklonální protilátky anti-HER2, trastuzumabu. Je proto nezbytné najít optimální způsob, jak zorganizovat léčbu tak, aby byla maximálně účinná, ale nikoliv nadměrně toxická. Následující text shrnuje aktuální stav poznatků o kombinaci trastuzumabu a radioterapie v klinické praxi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky