Testování HER2/neu u karcinomu žaludku – nová výzva i naděje?

Monografie: Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Tomáš Rozkoš
MUDr. Jan Laco, Ph.D.
Autoři - působiště: Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Karcinom žaludku je celosvětově jedním z nejrozšířenějších maligních nádorů, v současnosti představuje druhou nejčastější příčinu úmrtí na zhoubný novotvar. Nejdůležitějším prognostickým faktorem je i v dnešní době stále stadium onemocnění stanovené dle TNM klasifikace. Přes veškeré pokroky v diagnostice (pokročilé endoskopické metody, moderní zobrazovací modality) zůstává většina nádorů nepoznána až do pokročilých stadií, často již s metastatickým rozsevem. Následné terapeutické možnosti jsou pak vzhledem k inoperabilitě dosti omezené a pacienti jsou odkázáni takřka výhradně na systémovou chemoterapii. Celá řada klinických studií zaměřených na různé kombinace cytostatik nepřinesla očekávané zlepšení celkového přežití, které je u takto léčených pacientů relativně limitované.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky