Nákladová efektivita trastuzumabu ve světle nejnovějších poznatků

Monografie: Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), Praha

Souhrn

Vstup nových a nákladných biologických léků zejména do léčby solidních nádorů vyvolává celou řadu otázek k diskusi. Jaké jsou přijatelné náklady pro plátce zdravotní péče? Kde leží ochota platit za farmaceutické inovace? A jaký medicínský přínos musí tyto nové léky prokázat, aby se kvalifikovaly do hrazených terapeutických schémat? Pravidla pro hodnocení nových technologií (HTA – health technology assessment) se zpřísňují a není výjimkou, že některé nové biologické léky jsou HTA agenturami odmítány. V tomto světle je zajímavé se opětovně podívat na trastuzumab, který je z dnešního pohledu prototypem cílené biologické léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky