Epidemiologie bakteriální rezistence, příčiny a mechanismy vzniku, praktický dopad

Monografie: Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Antibiotika
Autoři: MUDr. Magdalena Horníková
Autoři - působiště: Mikrobiologické oddělení, Nemocnice České Budějovice

Souhrn

V době, kdy byla objevena první antibiotika, a následně ve „zlaté éře antibiotik" se nepočítalo s rozvojem bakteriální rezistence a antibiotika se podávala (a podávají) i tam, kde neměla (a nemají) své místo. Rezistence pak narůstala (a narůstá) úměrně s množstvím aplikovaných antibiotik. Důkazem je kupříkladu časný vznik obranného mechanismu Staphylococcus aureus proti účinku oxacilinu krátce po jeho objevu a uvedení na trh – jedná se o tvorbu penicilinázy – enzymu hydrolyzujícího amidovou vazbu oxacilinu. Dnes se objevují bakterie rezistentní k většině dosud známých antibiotik (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. a někteří zástupci čeledi Enterobacteriaceae, produkující širokospektré b-laktamázy, metalo-b-laktamázy), či dokonce ke všem dostupným antibiotikům (Klebsiella pneumoniae, produkující karbapenemázu KPC). Korelace mezi spotřebou antibiotik a nárůstem bakteriální rezistence si všímá i známý bostonský profesor Stuart B. Levy ve své knize „Antibiotický paradox" s podtitulkem „Jak se nesprávným používáním antibiotik ruší jejich léčebná moc". Problém bakteriální rezistence si uvědomuje celý odborný medicínský svět i široká laická veřejnost, a Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce označila v roce 2001 rezistenci vůči antibiotikům za jedno ze tří nebezpečí ohrožujících zdravotnictví 21. století. Z pověření WHO prosazuje i APUA (Alliance for the Prudent Use of Antibiotics) „Světovou strategii potlačení antimikrobiální rezistence" definováním faktorů, které vedou k rezistenci, a přístupy doporučené skupinami expertů. Problém bakteriální rezistence byl řešen i v rámci našeho předsednictví EU v roce 2009.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky