Rezistence grampozitivních bakterií k antimikrobiálním přípravkům

Monografie: Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Antibiotika
Autoři: MUDr. Vojtěch Hanulík
MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková
Autoři - působiště: Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Souhrn

Bakteriální rezistence k antimikrobiálním přípravkům se již stala celosvětovým problémem. Nárůst rezistentních kmenů dosáhl takového stavu, že se dostáváme do situace, kdy pacienta přes všechnu snahu nejsme schopni léčit ani nejmodernějšími přípravky, a současná medicína se tak může brzy dostat do slepé uličky. Nelze očekávat, že by se stagnující vývoj nových antibiotik v brzké době posunul výrazným krokem vpřed, a jedna z cest, jak vzniklou situaci řešit, je naučit se vhodně a racionálně používat dostupné antimikrobiální přípravky. Z tohoto důvodu je důležité pochopit principy bakteriální rezistence a možnosti jejich šíření, k čemuž by měl pomoci tento přehledový článek, zabývající se problematikou bakteriální rezistence u vybraných grampozitivních bakterií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky