Rezistence gramnegativních bakterií k antimikrobiálním přípravkům

Monografie: Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Antibiotika
Autoři: MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková
MUDr. Vojtěch Hanulík
Autoři - působiště: Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Souhrn

Gramnegativní bakterie jsou významnými původci infekcí močového traktu, krevního řečiště, chirurgických ran, nozokomiálních pneumonií a intraabdominálních infekcí. Uplatňují se především zástupci čeledi Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia marcescens, Citrobacter freundii aj.) a nefermentující gramnegativní bakterie, zejména Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia a Acinetobacter spp. Svou vysokou mírou rezistence k antimikrobiálním přípravkům si získávají stále větší pozornost nejen mikrobiologické obce, ale i klinických lékařů. V České republice činila v roce 2009 rezistence k cefalosporinům 3. generace u druhu Klebsiella pneumoniae až 52 %, P. aeruginosa rezistentní k ceftazidimu byla detekována ve 29 %.

V řadě studií bylo prokázáno, že multirezistentní kmen jako vyvolávající agens byl asociován se selháním léčby, s prodlouženou délkou hospitalizace, vyšší mortalitou a zvýšenými náklady na léčbu, obzvláště pokud nebyla nasazena adekvátní iniciální antibiotická terapie. Cílem této práce je shrnout nejdůležitější poznatky o rezistenci enterobakterií a nefermentujících bakterií k základním skupinám antibiotik a zhodnotit jejich výskyt a klinický význam.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky