Rezistence bakterií v biofilmu

Monografie: Aktuální pohled na problematiku bakteriální rezistence / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Antibiotika
Autoři: Ing. Veronika Holá, Ph.D.
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Autoři - působiště: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Biofilm je definován jako společenstvo mikroorganismů pevně přisedlých k biologickým či umělým povrchům a obalených extracelulární matrix. Tento významný faktor patogenity usnadňuje adhezi k povrchům, zvláště k umělým povrchům katetrů a implantátů, a chrání mikrobiální buňky před mechanickými vlivy i před účinky imunitního systému a antimikrobiálních látek. To mikrobům umožňuje přežívat v těle hostitele a biofilm se tak stává rezervoárem infekce.

Zvýšená rezistence bakterií v biofilmu k antimikrobiálním látkám je významnou komplikací u biofilmových infekcí in vivo. Mnohé studie in vitro prokázaly, že účinnost antimikrobiálních látek je u biofilmových buněk oproti buňkám planktonickým nižší o jeden až čtyři řády. Mnoho autorů též popsalo selhání konvenční terapie in vivo u pacientů s infekcemi spojovanými právě s biofilmy a biofilm- pozitivními mikroby. Obdobná je situace u kvasinkových biofilmů – citlivost biofilmových forem kvasinek k fluconazolu či amfotericinu B je až 100krát nižší než citlivost stejných kmenů rostoucích planktonicky. To je pak příčinou selhávání konvenční antimikrobiální terapie, vedené na základě minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro planktonickou formu mikroba.

Biofilm je pro bakterie významným faktorem umožňujícím přežití a množení, vlastnosti biofilmu a biofilmpozitivních mikrobů vysvětlují podstatu recidivy biofilmových infekcí. Jak již bylo řečeno, vyzrálá vrstva biofilmu poskytuje bakteriálním buňkám ochranu před účinky vnějšího prostředí, antimikrobiálními látkami a imunitním systémem hostitele. Z tohoto vyzrálého biofilmu se uvolňují jednotlivé buňky či mikrokolonie, které jsou primárně zodpovědné za manifestaci onemocnění, protože vyvolávají imunitní odpověď hostitele. Při léčbě infekce antimikrobiálními látkami se sice daří eliminovat většinu planktonických a část biofilmových buněk, menší část buněk však přežívá i vysoké koncentrace antimikrobiálních látek. Stejně tak si s buňkami v planktonické podobě dokáže poradit také imunitní systém hostitele, nedokáže však zničit buňky usazené v biofilmu. Po skončení léčby antimikrobiálními látkami se přežívající bakterie mohou začít znovu množit a výsledkem je recidiva infekce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky