Screening, diagnostika, klasifikace a terapie hepatocelulárního karcinomu

Monografie: Léčba hepatocelulárního karcinomu / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Kristýna Hlavová
doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastější malignitou primárně postihující játra. Jeho incidence v posledních letech stoupá a dále se očekává spíše trend ke zvyšování jeho výskytu. Současně se ovšem objevuje více léčebných možností – kromě transplantace jater a resekční léčby je k dispozici biologická léčba či radiointervenční metody. HCC se typicky vyskytuje u pacientů s jaterním onemocněním – nejčastěji jaterní cirhózou či chronickou virovou hepatitidou. Dispenzarizaci těchto pacientů zajišťuje hepatolog či gastroenterolog, v případě zjištění ložiskového postižení jater se na diagnostice a následné terapii podílí transplantolog, chirurg, onkolog, patolog a intervenční radiolog. Dispenzarizace pacientů s rizikem vzniku HCC, pečlivá surveillance a multidisciplinární přístup k terapii HCC by měly vést ke zlepšení kvality života pacientů a k jeho prodloužení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky